Nareszcie na swoim, w nowym miejscu, już po przeprowadzce. Już rozpakowani, no może zostało jeszcze kilka kartonów… W całej tej euforii i zamieszaniu nie zapomnijmy o kilku ważnych rzeczach.

Co warto zrobić po przeprowadzce do nowego mieszkania?

Wymeldowanie się i zameldowanie w nowym miejscu

W Polsce wciąż obowiązuje nas przestrzeganie obowiązku meldunkowego. Jesteśmy zobowiązani o poinformowaniu (organów) o zmianie adresu zamieszkania, jeśli pobyt trwa dłużej niż 3 miesiące, na wykonanie całej operacji mamy 30 dni. Ustawa dotyczy także obcokrajowców. Nowe przepisy nieco ułatwiają cały proces i pozwalają na wypełnienie obowiązku meldunkowego w formie elektronicznej.

Zmiana lekarza rodzinnego

Zmiana lekarza rodzinnego to kolejny istotny aspekt. Powinniśmy zadbać o zdrowie nasze i bliskich, dlatego nie warto czekać, aż do naszych nowych, przeciwwłamaniowych drzwi zapuka przeziębienie i zawczasu poszukać w pobliżu, godnego zaufania ośrodka zdrowia i zapisać się do lekarza rodzinnego.

Najważniejsze instytucje

Naszym obowiązkiem jest powiadomienie Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – niedopełnienie tych formalności może się wiązać z poniesieniem odpowiedzialności karnej. W naszym dobrze pojętym interesie leży powiadomienie banku w którym mamy otwarte rachunki, lokaty, kredyty – zwłaszcza, jeśli kartę z kodami do przelewów otrzymujemy pocztą!! Kolejno firmy ubezpieczeniowe z którymi zawarliśmy umowy, także OC i AC.

Wymiana dokumentów

Od marca 2015 roku nie mamy obowiązku wymiany naszego dowodu osobistego, także paszportu. Dokumenty, które należy wymienić to: prawo jazdy i dowód rejestracyjny – przy jego wymianie będzie nam potrzebne zaświadczenie o aktualnym przeglądzie technicznym, aktualną karta pojazdu, polisa OC. Zmieniając województwo lub miasto pamiętamy o wymianie tablic rejestracyjnych.

Odszukać i zanotować ważne w nowym mieście adresy, miejsca i telefony takie jak straż gminna, dzielnicowy, dozorca budynku, firma ochroniarska, itp..

Powiadomić pozostałe firmy, od których dostajemy jeszcze rachunki pocztą

Warto zapisywać na bieżąco najważniejsze dla nas instytucje i firmy od których dostajemy korespondencje drogą pocztową. Zapobiegnie to ewentualnym nieporozumieniom i związanemu z tym stresowi. Do takich firm należą m.in. :telefonia komórkowa, dostawcy energii, pracodawca, nasza ulubiona, prenumerowana gazeta, kablówka, Internet, a jeśli jest prowadzone przeciwko nam postępowanie w sądzie to także ten urząd.

A na końcu lub na początku, jak kto woli powitać nowych sąsiadów oraz zrobić najlepszą pod słońcem parapetówkę dla swoich najbliższych i znajomych! 123 Przeprowadzki życzy miłej zabawy!